Præster (til og med 31. juli 2021)

Gunni Bjørsted


gunni@ostedfrikirke.dk

+45 24989090

Træffes bedst tirsdage, onsdage og fredage.

Gunni har hovedansvar for “voksenkirken” med gudstjenester, samtaler og undervisning.

Nana Holm Green

nana@ostedfrikirke.dk

+45 30531755

Træffes bedst onsdage i kirken. Telefonisk mandag-torsdag fra 9.30-20.30

Nana har hovedansvar for børne- og ungdomsarbejdet i Osted Frikirke med fokus på lederudvikling.