Præster

Gunni Bjørsted


gunni@ostedfrikirke.dk

+45 24989090

Træffes bedst tirsdage, onsdage og fredage.

Gunni har hovedansvar for “voksenkirken” med gudstjenester, samtaler og undervisning.

Nana Holm Green

nana@ostedfrikirke.dk

+45 30531755

Træffes bedst tirsdage og onsdage.

Nana har hovedansvar for børne- og ungdomsarbejdet i Osted Frikirke med fokus på lederudvikling.