En Frikirke

At en kirke er en frikirke betyder ganske enkelt, at den er selvstændig i forhold til staten. Den selvstændighed har vi valgt, fordi vi synes, den passer bedst til den kristne kirkes væsen – og fremmer kirkens engagement og dynamik.

Der ligger ikke i frikirkebegrebet, at ”vi alene vide”. Vi lægger stor vægt på godt samarbejde med folkekirker og andre frikirker.

Selvstændigheden kommer til udtryk ved, at det er frikirkens medlemmer selv, som sammen former kirkens liv og aktiviteter. Deri ligger også, at det frikirkens medlemmer, der sørger for det økonomiske fundament under kirkens aktiviteter.

I forret 2022 er der ca. 100 voksne medlemmer i Osted Frikirke. Desuden bruges kirken af mange børn og teenagere til forskellige aktiviteter i løbet af ugen. Og også en del voksne ikke-medlemmer er en del af miljøet og gør brug af kirkens tilbud.