Organisatorisk

Osted Frikirke ledes af et menighedsråd på 5 medlemmer. Desuden er kirkens præst en del af den daglige ledelse.

Menighedsråd og præst vælges af kirkens medlemmer. Det sker på Årsmødet, hvor også alle andre store beslutninger – omkring økonomi, vægtning af satsningsområder, drift af aktiviteter og bygning, osv. – bliver truffet.

I løbet af året afholdes de relevante planlægningsmøder, hvor der udveksles information og inspiration, og hvor kirkens anliggender kan blive drøftet af alle medlemmer.

De forskellige arbejdsgrene for børn, teenagere og unge koordineres i en selvstændig forening, der hedder ”Evangelisk frikirkes børn og unge  i Osted” (også forkortet til ”EFBU i Osted”).