Samarbejde

Det ligger i Den Danske Missionsforbunds selvforståelse, at vi sammen med alle
andre kristne kirker, der bygger på Den Apostolske Trosbekendelse, er en del af Guds store universelle kirke uanset kirkenavn- og form. Vi er fælles med alle kristne om at tro på Den Treenige Gud, og på Jesus Kristus som Frelser og Herre – og vi er sammen med alle andre kirker sendt til verden for at formidle evangeliet om Jesus og fremme Guds Rige

Derfor er vi engageret i samarbejde med mange andre kirker, når det gælder udveksling af ressourcer, gensidig støtte og sparring, og i fælles projekter, når og hvor det er hensigtsmæssigt.