Trosgrundlag

Den kristne tro har vi fælles med alle andre kristne, uanset kirkenavn – og form.
Det er troen på Den Treenige Gud som Fader, Søn og Helligånd – som Skaber, Forsoner og Fornyer. Den ældste og mest fælleskirkelige beskrivelse af den kristne tro findes i Den Apostolske Trosbekendelse, hvis 3 hovedafsnit begynder sådan:

  • Vi tror på Gud Fader, den almægtige.
  • Vi tror på Jesus Kristus.
  • Vi tror på Helligånden.

Senere har forskellige kirker op gennem århundrederne skrevet forskellige præciseringer eller tilføjelser, som situationerne nu lagde op til det. Men intet, som kolliderer med den oprindelige bekendelse.

Vi bestræber os på ikke at udtale os skråsikkert om alle de emner indenfor den kristne tro, der af mange grunde kan menes forskelligt om. Vi ønsker at fokusere på det centrale i kristentroen. Og vi ønsker, at vores tro og måde at være kirke på ikke primært skal bestå i at præsentere teoretiske sandheder, men at Guds kærlighed i praksis må formidles og erfares i menneskers liv.

Det udtrykkes i vores visions-erklæring: vi er kirke for at være involveret i Guds livsforvandlende kærlighed til mennesker.

På hjemmesiden www.missionsforbundet.dk kan vores trosdokument ”Tro til tiden” læses og downloades. I dette dokument foldes vores trosgrundlag mere detaljeret ud.