Vision og værdier

Vi er kirke for at være involveret i Guds livsforvandlende kærlighed til mennesker.

Med Jesus som centrum vil vi være et åbent miljø for troende, måske-troende, tvivler-troende og ikke-troende, der vil undersøge den kristne tro nærmere.

Det udtrykkes i følgende 3 værdier: Vi vil være relationære, respektfulde og relevante.Vi ønsker relation mellem Jesus og mennesker – og mellem mennesker indbyrdes. Mellem forskellige generationer, forskellige nationaliteter og mellem mennesker med forskellige sociale og religiøse baggrunde.Med det kristne budskab som udgangspunkt er vi på vej mod det, som er Guds gode mening med vores liv – og vi vil gerne i indbyrdes respekt være på vej sammen med troende og ikke-troende… og alle derimellem.Vi vil være en kirke, der taler og lever, så det har relevans ind i vores egne og medmenneskers hverdagsliv.