Marts

Program for Osted frikirke 2022 forr

Maj:

søndag d. 1. maj kl.10.30 Gudstjeneste Charlotte Willer prdiker

torsdag 5. maj. kl.9.30-11.30 Legestue

søndag d. 8. maj kl. 10.30 Gudstjeneste Ruben Andersen Hoel prdiker

onsdag 11. maj kl.9.30-11.30 Croissanter og bn, for dig som har tid en formiddag

onsdag 11. maj kl. 16 Onsdagskirke for flygtninge og nydanskere

fredag d. 13. maj kl. 17.30 spisning for familier i kirken

søndag d. 15. maj kl. 10.30 Gudstjeneste Ruth Cilwik prdiker

torsdag 19. maj. kl.9.30-11.30 Legestue

søndag d. 22. maj Cafegudstjeneste Charlotte Willer Prdiker

onsdag 25. maj kl. 16 Onsdagskirke for flygtninge og nydanskere

26.-29. maj Himmelske dage i Roskilde. (sndag ingen klynge eller gudstjeneste)

Juni:

torsdag 2. juni kl.9.30-11.30 Legestue

søndag 5. juni 10.30 Pinse og nadvergudstjeneste v. Charlotte Willer

onsdag 8. juni kl.9.30-11.30 Croissanter og bn, for dig som har tid en formiddag

onsdag 8. juni kl. 16 Onsdagskirke for flygtninge og nydanskere

fredag 10. juni kl. 17.30 spisning for familier i kirken

torsdag 16. juni kl.9.30-11.30 Legestue

sndag 12. juni kl.10.30 Gudstjeneste Carsten Rpke Olfert prdiker

søndag 19. juni kl.10.30 Sommercafe-gudstjeneste ved Charlotte Willer

onsdag 22. juni kl. 16 Onsdagskirke for flygtninge og nydanskere

  1. juni Klyngesndag.Klyngesndag: Skovkirke, Familieklyngen, Klyngen i kirken, og teenforldreklynge.

kontakt:

Skovkirke: Ellen og Leif: leifbay@gmail.com

Teenforldreklynge: Anne Larsen. wilan@larsen.mail.dk

Familieklynge: Anna Sofie Nygaard Gjerrild: annagjerrild@hotmail.com

Klyngen i kirken pt. Charlotte

Onsdagskirke for flygtninge og nydanskere: Ellen: ellenlundlarsen@gmail.com

Præst: Charlotte Willer charlotte@ostedfrikirke.dk

NB: Menighedsdag d. 10. sep. hos Anne og Willy i Osted Hestehave