Søndagens tekst fra Matt. 16, 13-26 er inspirationen til Gunni Bjørsteds prædiken. Overskriften er: Jesus bygger op – Satan bryder ned – Jesus bygger op!

Hør flere af Gunnis Bjørsteds prædiker her.