Nana Green er blevet udfordret til at dele hendes erfaringer med Jesus gennem livet. Med gode råd fra Hebræerbrevet 10, 19-25, så deler hun lidt af sin praksis i forhold til gå frimodigt ind i det allerhelligste gennem at være oprigtig for Gud, sætte ord på og holde fast i håbet og vigtigheden af at vi ikke slipper hinanden af syne som fællesskab, men opmuntre og udfordre hinanden til kærlighed og gode gerninger.