Første søndag efter feriemåneden taler Gunni Bjørsted ud fra versene i Esajas 62 4-5 i Det gamle Testamente. Overskriften er: “Hvad er dit livskald?”. Dette er første prædiken i en temarække ud fra Mikas bog 6, 8.

Klik her for flere prædikener med Gunni Bjørsted

Klik her og hør flere prædikener i tekstrækken om Mika 6, 8