Gunni Bjørsted indleder temarækken om at finde sin vej med Jesus. Temarækken vil løbe over januar og februar 2018. Formålet er at sætte fokus på forskellige måder at møde Jesus på – de forskellige måder vi foretrækker at være spirituelle på – forskellige måder vi hver i sær bruger for at få en tættere relation med Jesus.