Taler: Gunni Bjørsted. Teksten “de ti brudepiger” fra Matt. 25, 1-3 lægger op til en prædiken om, hvad en “langtidsholdbar tro” består i. En tro, der ikke brænder ud i ventetider, fordi den næres af fællesskab med Jesus.

I prædikenens begyndelse omtales en troscyklus, som er gengivet ovenfor.