I temarækken om Trosbekendelsen er vi nået til ” … pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet …”.
Taler: Nana Green
Bibeltekst: Johannesevangeliet 18,33-19,7.
Kommentar: Der bliver spurgt til noget med lyden kort inde i talen.