Med inspiration fra disciplen Peter taler Gunni Bjørsted om at træde ud i en større verden med Jesus som fodfæste.