I temarækken om Trosbekendelsen er vi nået til begyndelsen af den 3. og sidste trosartikel: “Vi tror på Helligånden …”. Taler: Nana Green. Bibeltekst: 1. Thes. 5, 19-24. (Inddirekte refereres også til kapitlerne 14-16 i Johannesevangeliet, hvor Jesus flere gange omtaler Helligånden). Man kan spørge sig selv: “Hvordan kan man lige tale hverdagsagtigt og håndgribeligt om noget som Helligånden? Noget som er usynligt og noget som vi mennesker synes er overnaturligt. Men efter et kort opslag i en leksikal forklaring af Helligånden, så svaret: “Hvordan kan man ikke tale hverdagsagtigt og praktisk om Helligånden. Det er jo så vigtig en del af tros- og hverdagslivet.” Podcasten slutter med et nummer ved lovsangsgruppen.

Relevante powerpoint slides fra prædikenen: