I temarækken om Trosbekendelsen er vi nået til ” … på tredje dag opstanden fra de døde …”. Taler: Nana Green.
Bibeltekst: Johannesevangeliet 20, 24-29.  Med denne sætning fra trosbekendelsen møder vores tro – og vores fornuft for alvor udfordring. Dykker vi ned Johannesevangeliets kapitel 20 og i særdeleshed beretningen om den ærlige Thomas, så udfordrer Johannes os til et ærligt liv med hinanden og med Jesus. Det er der meget praktisk og livsnær inspiration at hente fra.