Taler: Nana Green. At blive formet af Jesus er et af Osted Frikirkes fokuspunkter, og denne prædiken tager fat i hvordan vi kan formes og selv få et møde med Jesus ved at fordybe os i de møder med Jesus, der er beskrevet i evangelierne. Som eksempel bruger Nana beretningen om Jesu møde med chefskatteinddriveren Zakæus, som kan læses i Lukasevangelieet 19, 1-10. Et af nedslagene er bl.a. i vers 10: Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.  Jesus vil gerne være vores gæst og inviteres ind i vores hjerterum – men han har altid været der først med sin invitation.
Nana nævner bogen “Encounters with Jesus” af Gary M. Burge.

Bøn af Søren Kierkegaard, der bruges i slutningen:

»Gud, du har elsket os først, men vi taler om dig, som om du bare havde elsket os først én gang i fortiden. I virkeligheden er det dag for dag, hele livet igennem, at du elsker os først. Når vi vågner om morgenen og vender vor sjæl mod dig, kommer du os i forkøbet – du har elsket os først. Dersom jeg står op før daggry og i samme øjeblik vender min sjæl i bøn til dig, da er du allerede der – da har du elsket mig først. Når jeg lægger alt det bag mig som forstyrrer og søger ind i sjælen for at tænke på dig, da er du stadig den første.
Forlad os, Gud, vor utaknemlighed. Det er ikke bare én gang, at du har elsker os først, det er i hvert eneste af livets øjeblikke.«