PROGRAM OG DAGENS FORLØB

Kl. 8.30 Morgenmad og kort introduktion til retræten.
kl. 9.00 Rundvisning til kirkens rum og ”stationer.”
kl. 9.15. Retræte
kl. 12.00 Frokost.
Kl. 12.30 Retræte
Kl. 15.30. Afslutning og kaffe.

Dagen foregår i stilhed fra kl. 9.15-15.30.

Medbring gerne bibel, notesbog, tegneredskaber og – med stor frimodighed – pude og tæppe til evt. hvile.
Indesko/hjemmesko vil formentlig være praktisk og behageligt. Desuden varmt overtøj og udesko, da der er mulighed for gåture i den nærliggende skov. Hele dagen vil der være kaffe, te, vand og frugt stillet frem.

PRIS: 75,- kr.  Dækker forplejning på dagen, som indbetales ved tilmelding via MobilePay på 30531755 eller kontant efter aftale med Nana Green eller Henriette Jensen.
Tilmelding senest søndag d. 28. oktober 2018 på e-mail: nana@ostedfrikirke.dk. Der er begrænset antal pladser på retrætedagen, så tilmelding sker efter først til mølle princippet.
For mere info kontakt Henriette Jensen på tlf. 22170189, Karin Jensen tlf. 60896224 eller Nana Green på tlf. 30531755 eller e-mail: nana@ostedfrikirke.dk

Hvad er en retræte?

Retræte betyder at trække sig tilbage.
Retræte er en tid med mulighed for at samle tankerne, en tid til at reflektere og overveje dybere aspekter af tilværelsen, tid til stilhed og bøn, tid til at lytte til Gud.
Retræte er ikke en virkelighedsflugt men er med til at give klarsyn, mod og energi, og retræte er en mulighed for at finde ro og hvile for krop og sjæl i en hektisk og krævende hverdag, hvor bl.a. de digitale medier styrer mere og mere af vores tid.

Retræte har sin inspiration og rødder i biblen.
Evangelierne fortæller, at Jesus ofte søgte Gud ved at tage væk for at være i stilhed og ensomhed.
I Matt. kap. 4 fortælles der, at Jesus efter sin dåb i Jordanfloden, trak sig tilbage i ørkenen i fyrre dage for at søge Gud.
Samtidig tog Jesus ofte sine disciple med til steder, hvor de kunne være alene, og i Markus 6.31 siger Jesus til sine disciple “Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.”

I biblen er der også eksempler på, at Johannes Døberen, Elias og Moses tog ud i ørkenen, hvor de i ensomhed søgte Gud. Kristen retræte bygger på en lang tradition, som i mange århundreder har været kendt i den katolske og ortodokse kirke, men først nu er retræten ved at blive genopdaget i den protestantiske del af kirken.

Dagen begynder med fælles morgenkaffe og introduktion til retræten og slutter med eftermiddagskaffe og evt. deling af indtryk fra dagen.
På dagen vil hele kirken være indrettet med forskellige rum/”stationer” med inspiration fra Johannesevangeliet 14, 6.
Ved disse steder vil der være mulighed for bibellæsning, bøn, refleksion, kreativ udfoldelse og hvile i relation til teksten og i forhold til sit eget liv.
Samtidig vil der være mulighed for forbøn og korte samtaler.

 

Johannesevangeliet 14, 6

Arrangører: Osted frikirke ved Karin Jensen, Nana Green og Henriette Jensen.