Til rådighed for samtaler

I Osted Frikirke er vi nogle, der gerne vil stille os til rådighed som samtalepartnere for dem, der har lyst til at bruge os. Du kan bruge os som en åndelig medvandrer, eller en coach. Du kan læse mere om de to samtalemuligheder i det følgende afsnit.

Åndelig medvandring

Her er tros-dimensionen central, men samtalerne handler om alt det, som dit liv handler om, og som du tager med ind i samtalen.

Åndelig medvandring består i, at man mødes med sin ”medvandrer” en times tid ca. en gang om måneden.

Medvandreren stiller sig til rådighed for at etablere et trygt samtaleforum, hvor man kan sætte ord på alt det, man går og er fyldt af i forhold til sin tro og sit liv. Derved får man hjælp til at tage det med ind i relation til Jesus.

Medvandreren begynder og afslutter samtalen med at bede.

Coaching

Coaching er en metode til at tænke nyt og bryde gamle vaner og mønstre, som ofte låser os fast i grå hverdag og mellemtilfredshed.

Man udfordres til at se sine forhindringer på nye måder og til at opdage ressourcer og kompetencer, man ikke vidste, man havde – og dermed se nye vinkler, muligheder og løsninger. Coachen støtter i at lægge en plan, så man når sine mål og ønsker.

Du er velkommen til at gøre brug af vores coaching-tilbud, uanset hvad dit forhold til kristen tro er.

Sådan kommer du i gang

Du tager kontakt til kirkens præst. Hvis I efter en afklarende samtale finder ud af, at det giver mening at tale videre, aftaler I én eller flere samtaler. Som udgangspunkt finder samtalerne sted i Osted frikirke. Samtalerne er gratis.

Den, du taler med, har tavshedspligt.