Børne- og ungdomspræst Nana Green afrunder prædikenserien “I Guds rige – er det omvendt” med at tale udfra beretningen om Zebedæussønnerne – Markusevangeliet 10, 35-35 med overskriften: “Tjen – for at lede” – eller hvordan vi er købt fri for at kunne tjene frivilligt. Klik her hvis du vil høre tidligere prædikener i serien.