Allan Møller deler hvordan han har erfaret Gud i løbet af sit liv. Prædikenen er den del af temarækken om finde vej med Jesus – om forskellige møder at erfare Jesus på.