Gunni Bjørsted har skrevet en ny salme til Palmesøndag.

 

En palmesøndags-salme:

Melodi: Tak og ære være Gud

Midt i folkets jubel-postyr

red Han på det enkleste dyr.

Usædvanligt for en regent.

Dog en gammel profet bekendt.

Han, som skrev om Fyrsten For Fred!

Overvinder af al fortræd!

Herren, som sig bøjede ned

til sin lidende men´skehed.

Ej med hævn og våbnenes magt

får Han krigene ødelagt.

Dybere til ondskabens rod

går Han villigt med sagte mod.

Undrende, med ambivalens,

råbte de, og tænkte imens:

Hvilken type ”konge” er Han?

Han undviger normal forstand!”

Han, som ellers var populær,

endte med at anses for sær.

Hyldest blev til hånende ord,

mens Han led for sin faldne jord.

Så det syn, profeten skrev ned,

blev til opfyldt virkelighed.

Han, som afstod fra egen pragt,

vandt og udbrød: ”Det er fuldbragt!”

Gunni Bjørsted, 5. marts 2020

(”profeten” i en teksten er Zakarias – Zak. 9, 9-10)